Voorwaarden

Op je leasecontract staat welke versie van de voorwaarden van toepassing zijn. Als dit een versie is die hier niet staat dan kun je die versie bij ons opvragen (klantenservice.nl@rcibanque.com).

I Algemene voorwaarden Stichting Keurmerk Private Lease

II Aanvullende voorwaarden Dacia Financial Services

III Verzekeringsvoorwaarden

IV Innameprotocol

V Berijdershandleiding

VI Klachtenprocedure

VII Privacy verklaring