Informatie & privacy

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Dacia Financial Services persoonsgegevens. Informatie over de wijze waarop RCI je persoonsgegevens verwerkt, kun je raadplegen via de Privacyverklaring van RCI.

Voor vragen en/of opmerkingen over de wijze waarop RCI omgaat met je persoonsgegevens, kun je per mail contact opnemen via dataprotectionofficer-Netherlands@rcibanque.com, telefonisch via nummer 020 354 96 80 en vragen en/of opmerkingen per post kun je sturen naar Dacia Financial Services, t.a.v. Data Protection Officer, Postbus 75760, 1118 ZX, Schiphol – Rijk.